Girls Names Norway

Norway baby names

  

Most Popular Norwegian Girls Names
- mest populære jentenavnene i Norge

 

Linnea and Lucas most popular in 2008

Linnea and Lucas/Lukas were the new leading first names in 2008. The trend with biblical boys’ names and girls’ names ending in “a” continues. The most popular girls' name in Norway in 2008 was Linnea, which was in 12th place in 2007. The name Linnea originates from Sweden and refers to the "linnaea" flower, which is named after the Swedish botanist Carl von Linné. Linnea has been extremely popular in Sweden for a while, peaking in 5th place in 2002. Otherwise, the list of most popular girls’ names has not changed very much. Emma is in 2nd place and the most popular name in 2007, Sara, is number three. Leah has jumped five places and is now in 9th place.

Trends go in waves

The popularity of a name goes in waves. Many of the currently popular names were also popular more than 100 years ago and have returned after a long absence. This applies to many of the biblical names, amongst others. Whether religion actually played a part in the popularity of these names in the 1800s is not known. In any case, they disappeared during the 1900s, but have now made a strong comeback. Name trends are fairly international, and the biblical boys' names are also popular outside Norway.

In contrast to the recent leading names, Linnea and Lucas/Lukas are "new", and prior to 1990 were hardly ever used. Noah, which is now in 14th place, is also totally new to Norway.

The name list in Sweden is the best indicator of what is happening in Norway. The trend with many girls’ names that end in “a” or “ah” probably stems from neighbours to the east. Over half of the girls born in 2008 were given a name ending in “a” or “ah”. Girl names that have the greatest progress are Linnea, Mille and Milla. The largest decline from 2007 was Elias and Thea.

Linnea og Lucas mest brukte fornavn i 2008

Linnea og Lucas/Lukas overtok navnetoppen i 2008. Trenden med bibelske guttenavn og jentenavn som slutter på a, holder seg. Norges mest populære jentenavn i 2008 var Linnea. I 2007 lå Linnea på 12. plass. Navnet Linnea kommer fra Sverige og er knyttet til blomsten ”linnea”, som er kalt opp etter den svenske botanikeren Carl von Linné. Linnea har vært svært populært i Sverige i en stund, med 5. plass i 2002 som topp. For øvrig har lista over de mest populære jentenavnene endret seg lite. Emma er nummer to, og forrige års toppnavn, Sara, er nummer tre. Navnet Leah har hoppet opp fem plasser og ligger nå på 9. plass.

Går i bølger

Navnenes popularitet går i bølger. Mange av tidens populære navn var populære også for over 100 år siden og er kommet tilbake etter lang tids dvale. Dette gjelder blant annet mange av bibelnavnene. Om det hadde noe med religion å gjøre at disse navnene var så populære på 1800-tallet, er uvisst. I alle fall forsvant de utover 1900-tallet, men er nå tilbake for fullt. Navnemotene er ganske internasjonale. Det er ikke bare i Norge de bibelske guttenavnene er mye brukt.

Til forskjell fra de senere tiders toppnavn, er Linnea og Lucas/Lukas "nye". Før 1990 ble de nesten ikke brukt. Noah, som nå er nummer 14, er også helt nytt her i landet.

Det fleste av mest brukte navn er allerede etablert i Sverige. Topplister derfra er den beste prognosen for hva som skjer i Norge. Trenden med mange jentenavn som slutter på a eller ah, kommer sannsynligvis fra naboland i øst. Over halvparten av jentene som ble født her i landet i 2008, fikk navn med a- eller ah-endelser. Jentenavnene som har størst fremgang er Linnea, Emma, Mille og Milla. Størst tilbakegang fra 2007 hadde Elias og Thea.

Nye populære navn Jenter:     New popular names Girls:
Clara/Klara, Saga, Olivia, Linnea, Laura, Isabella.

Populære guttenavnene i Norge   |   Popular boys names in Norway
 

10 most popular girl names in Norway, 2002 to 2008
10 mest populære jentenavnene i Norge

Rank 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Sara Emma Emma Thea Thea Sara Linnea
2 Ida Thea Julie Emma Sara Thea Emma
3 Thea Ida Ida Sara Emma Emma Sara
4 Julie Julie Thea Ida Julie Julie Thea
5 Nora Sara Nora Julie Nora Nora Nora
6 Emma Nora Emilie Hanna Hanna Ida Ida
7 Ingrid Maria Maria Emilie Ida Emilie Sofie
8 Maria Emilie Sara Nora Ingrid Linnea Ingrid
9 Emilie Hanna Hanna Malin Emilie Ingrid Leah
10 Hanna Ingrid Ingrid Ingrid Maria Anna Julie


10 mest brukte jentenavnene 1880 - 2008

Rank > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2008 Linnea Emma Sara Thea Nora Ida Sofie Ingrid Leah Julie
2007 Sara Thea Emma Julie Nora Ida Emilie Linnea Ingrid Anna
2006 Thea Sara Emma Julie Nora Hanna Ida Ingrid Emilie Maria
2005 Thea Emma Sara Ida Julie Hanna Emilie Nora Malin Ingrid
2004 Emma Julie Ida Thea Nora Emilie Maria Sara Hanna Ingrid
2003 Emma Thea Ida Julie Sara Nora Maria Emilie Hanna Ingrid
2002 Sara Ida Thea Julie Nora Emma Ingrid Maria Emilie Hanna
2001 Julie Sara Ida Emilie Thea Nora Maria Hanna Ingrid Marte
2000 Ida Emilie Julie Thea Sara Ingrid Malin Maria Marte Nora
1999 Emilie Ingrid Ida Julie Malin Thea Karoline Marte Emma Silje
1998 Ida Silje Malin Marte Karoline Ingrid Emilie Julie Vilde Emma
1997 Ingrid Ida Karoline Marte Julie Silje Kristine Malin Camilla Vilde
1996 Ida Ingrid Julie Karoline Marte Camilla Silje Kristine Malin Maria
1995 Ida Karoline Marte Silje Kristine Julie Camilla Maria Ingrid Helene
1994 Karoline Silje Ida Marte Camilla Kristine Julie Stine Ingrid Maria
1993 Ida Karoline Silje Camilla Kristine Marte Maria Ingrid Katrine Julie
1992 Ida Camilla Silje Marte Karoline Kristine Maria Katrine Stine Ingrid
1991 Silje Marte Karoline Ida Kristine Camilla Maria Stine Katrine Ingrid
1990 Ida Karoline Marte Silje Camilla Kristine Stine Katrine Maria Christina
1989 Camilla Ida Silje Karoline Kristine Marte Stine Katrine Christina Linn
1988 Kristine Ida Camilla Silje Katrine Karoline Stine Linn Marte Christina
1987 Silje Kristine Ida Katrine Camilla Stine Linn Marte Anette Anne
1986 Silje Katrine Ida Kristine Stine Linn Camilla Anette Anne Marte
1985 Silje Kristine Ida Stine Anette Camilla Katrine Linn Linda Anne
1984 Silje Linn Kristine Anne Anette Camilla Ida Katrine Linda Marianne
1983 Silje Kristine Anne Linn Katrine Camilla Linda Marianne Kristin Anette
1982 Anette Silje Anne Kristine Marianne Katrine Linda Camilla Kristin Linn
1981 Anne Marianne Kristine Linda Camilla Silje Katrine Monica Elisabeth Kristin
1980 Anne Camilla Katrine Marianne Linda Elisabeth Lene Kristin Monica Silje
1979 Anne Camilla Linda Katrine Elisabeth Monica Lene Marianne Hilde Kristin
1978 Linda Anne Camilla Katrine Marianne Monica Kristin Elisabeth Heidi Nina
1977 Linda Anne Camilla Monica Kristin Katrine Marianne Elisabeth Hilde Hege
1976 Anne Monica Linda Lene Camilla Elisabeth Katrine Marianne Kristin Elin
1975 Linda Anne Monica Hege Elin Kristin Hilde Marianne Line Nina
1974 Anne Linda Monica Hege Elin Marianne Hilde Nina Kristin Anita
1973 Anne Hege Monica Linda Nina Hilde Anita Kristin Marianne Heidi
1972 Monica Anne Hege Linda Nina Anita Hilde Heidi Kristin Marianne
1971 Anne Monica Hege Nina Hilde Anita Heidi Marianne Linda Tone
1970 Anne Hege Hilde Monica Anita Nina Heidi Marianne Tone Kristin
1969 Anne Heidi Hilde Nina Monica Tone Anita Marianne Hege Kristin
1968 Anne Hilde Heidi Marianne Nina Anita Tone Bente Monica Kristin
1967 Anne Hilde Nina Kristin Marianne Anita Bente Heidi Tone Ann
1966 Anne Nina Hilde Anita Marianne Bente Heidi Kristin Tone Mona
1965 Anne Heidi Hilde Bente Nina Anita Kristin Marianne Tove Marit
1964 Anne Hilde Nina Heidi Bente Kristin Inger Marianne Marit Anita
1963 Anne Hilde Heidi Anita Nina Kari Inger Marit Bente Tone
1962 Anne Bente Hilde Kari Marit Nina Inger Heidi Tove Anita
1961 Anne Bente Inger Kari Marit Hilde Nina Tove Heidi Liv
1960 Anne Bente Inger Marit Kari Hilde Tove Grethe Nina Liv
1959 Anne Bente Kari Inger Grethe Marit Tove Torill Eva Marianne
1958 Anne Bente Inger Grethe Kari Torill Marit Liv Tove Eva
1957 Anne Inger Bente Torill Grethe Marit Kari Tove Liv Wenche
1956 Anne Bente Inger Grethe Kari Torill Marit Liv Wenche Tove
1955 Anne Inger Bente Marit Kari Liv Torill Grethe Wenche Berit
1954 Anne Inger Marit Liv Kari Bente Torill Grethe Eva Berit
1953 Anne Inger Kari Marit Liv Torill Grethe Bente Eva Berit
1952 Anne Inger Torill Kari Marit Liv Eva Grethe Berit Randi
1951 Anne Inger Marit Kari Torill Liv Berit Grethe Eva Randi
1950 Anne Inger Marit Torill Liv Kari Berit Grethe Bjørg Randi
1949 Anne Inger Torill Kari Marit Liv Berit Grethe Bjørg Randi
1948 Anne Inger Torill Liv Marit Kari Berit Grethe Bjørg Randi
1947 Anne Inger Kari Liv Torill Marit Bjørg Berit Grethe Gerd
1946 Anne Inger Kari Liv Marit Bjørg Torill Berit Eva Grethe
1945 Anne Inger Liv Kari Marit Bjørg Grethe Berit Eva Astrid
1944 Anne Inger Liv Kari Bjørg Berit Marit Astrid Grethe Eva
1943 Anne Inger Liv Kari Bjørg Berit Gerd Turid Marit Grethe
1942 Anne Inger Kari Bjørg Liv Marit Berit Gerd Turid Astrid
1941 Anne Inger Bjørg Kari Gerd Liv Berit Marit Turid Astrid
1940 Anne Bjørg Inger Kari Liv Gerd Berit Marit Astrid Turid
1939 Bjørg Anne Inger Kari Gerd Liv Berit Astrid Marit Turid
1938 Bjørg Inger Anne Gerd Kari Berit Astrid Liv Marit Solveig
1937 Inger Bjørg Anne Gerd Astrid Kari Liv Berit Solveig Else
1936 Bjørg Gerd Astrid Inger Anne Kari Liv Berit Solveig Else
1935 Bjørg Astrid Inger Gerd Anne Liv Kari Berit Solveig Else
1934 Bjørg Astrid Inger Gerd Kari Anne Solveig Ragnhild Liv Åse
1933 Astrid Bjørg Inger Solveig Gerd Anne Ragnhild Kari Else Åse
1932 Astrid Bjørg Inger Gerd Solveig Ragnhild Else Anne Ingrid Kari
1931 Bjørg Ragnhild Solveig Inger Gerd Else Anne Kari Ingrid Astrid
1930 Bjørg Inger Solveig Gerd Ragnhild Astrid Ingrid Ruth Else Anne
1929 Solveig Inger Bjørg Gerd Ruth Else Ingrid Astrid Åse Anna
1928 Gerd Solveig Inger Ruth Bjørg Else Ingrid Astrid Åse Anne
1927 Solveig Gerd Ruth Inger Astrid Ingrid Bjørg Else Åse Anne
1926 Solveig Gerd Ruth Inger Astrid Ingrid Else Åse Bjørg Anna
1925 Solveig Gerd Ruth Inger Ingrid Anna Åse Else Astrid Randi
1924 Solveig Ruth Gerd Anna Ingrid Inger Astrid Åse Else Aslaug
1923 Solveig Ruth Gerd Anna Ingrid Astrid Inger Else Åse Randi
1922 Ruth Solveig Gerd Anna Ingrid Astrid Inger Else Åse Mary
1921 Solveig Gerd Ruth Ingrid Anna Else Astrid Inger Gudrun Åse
1920 Solveig Ruth Anna Gerd Ingrid Astrid Else Inger Aslaug Gudrun
1919 Ruth Solveig Anna Gerd Ingrid Astrid Gudrun Else Margit Mary
1918 Solveig Anna Ruth Astrid Gerd Ingrid Else Gudrun Margit Marie
1917 Anna Solveig Ruth Astrid Ingrid Gerd Margit Gudrun Borghild Marie
1916 Anna Solveig Ruth Astrid Gudrun Ingrid Margit Borghild Gerd Ingeborg
1915 Anna Solveig Astrid Ruth Gudrun Ingrid Margit Ingeborg Marie Borghild
1914 Anna Solveig Ruth Astrid Gudrun Ingrid Borghild Margit Aslaug Marie
1913 Anna Solveig Astrid Gudrun Borghild Ruth Ingrid Margit Ingeborg Aslaug
1912 Anna Astrid Gudrun Solveig Margit Borghild Ruth Ingrid Ingeborg Marie
1911 Anna Astrid Gudrun Solveig Borghild Ingeborg Aslaug Margit Ingrid Marie
1910 Anna Gudrun Astrid Borghild Solveig Ingrid Margit Ingeborg Marie Ruth
1909 Anna Gudrun Astrid Borghild Margit Ingeborg Marie Solveig Ruth Signe
1908 Anna Gudrun Astrid Borghild Margit Marie Ingeborg Solveig Ingrid Olga
1907 Anna Astrid Gudrun Marie Margit Borghild Ingeborg Solveig Jenny Ingrid
1906 Anna Astrid Marie Borghild Ingeborg Gudrun Margit Marta Olga Solveig
1905 Anna Astrid Borghild Gudrun Ingeborg Margit Marie Olga Marta Jenny
1904 Anna Borghild Astrid Ingeborg Margit Marie Gudrun Marta Olga Signe
1903 Anna Astrid Marie Borghild Ingeborg Gudrun Margit Marta Jenny Olga
1902 Anna Astrid Marie Ingeborg Borghild Margit Gudrun Marta Olga Jenny
1901 Anna Astrid Marie Margit Ingeborg Borghild Marta Gudrun Jenny Olga
1900 Anna Marie Astrid Margit Ingeborg Borghild Olga Marta Jenny Gudrun
1899 Anna Marie Ingeborg Astrid Borghild Margit Olga Gudrun Marta Jenny
1898 Anna Marie Astrid Olga Ingeborg Borghild Marta Jenny Margit Gudrun
1897 Anna Marie Olga Ingeborg Margit Marta Borghild Astrid Jenny Gudrun
1896 Anna Marie Marta Olga Astrid Jenny Ingeborg Inga Borghild Margit
1895 Anna Marie Marta Jenny Ingeborg Margit Olga Borghild Inga Karen
1894 Anna Marie Marta Ingeborg Olga Inga Margit Karen Jenny Borghild
1893 Anna Marie Jenny Olga Marta Ingeborg Inga Karen Borghild Helga
1892 Anna Marie Olga Marta Ingeborg Inga Karen Jenny Margit Borghild
1891 Anna Marie Marta Ingeborg Inga Karen Olga Margit Jenny Anne
1890 Anna Marie Ingeborg Marta Inga Karen Olga Anne Jenny Margit
1889 Anna Marie Marta Ingeborg Inga Karen Anne Olga Jenny Margit
1888 Anna Marie Inga Karen Ingeborg Marta Olga Anne Helga Sigrid
1887 Anna Marie Ingeborg Inga Karen Marta Anne Olga Ragna Jenny
1886 Anna Marie Inga Ingeborg Marta Karen Anne Olga Helga Kristine
1885 Anna Marie Ingeborg Inga Anne Marta Karen Olga Helga Johanne
1884 Anna Marie Ingeborg Karen Inga Marta Anne Helga Kristine Olga
1883 Anna Marie Ingeborg Inga Anne Karen Marta Johanne Sofie Ragna
1882 Anna Marie Ingeborg Inga Karen Marta Anne Olga Sofie Kristine
1881 Anna Marie Ingeborg Anne Karen Inga Marta Johanne Karoline Hanna
1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta Karoline Kristine Johanne